ภาพยนตร์วีดีโอ การรำประกอบเพลง รำบายศรี

          ภาพยนตร์วีดีโอ สอนการรำประกอบเพลง รำบายศรี และการสอนขั้นตอนการทำบายศรี ได้จัดทำเป็นรูปแบบเพื่อชมในเวบไซด์ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการโหลดมาก เนื่องจากเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ และการรับชมอาจจะไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากขนาดของภาพที่ชมในเวบไม่ใหญ่นัก

          หากท่านต้องการที่จะได้แผ่นวีซีดี หรือ ดีวีดี เพื่อเปิดชมด้วยเครื่องเล่นภายในบ้าน สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่
 

1.    จดหมายอิเลคโทรนิคส์ (E-mail) panuo@hotmail.com

2.    หรือทางโทรศัพท์ 01-9993989