เพลงรำบายศรี มีหลายรูปแบบส่วนใหญ่จะแตกต่างกันที่ดนตรีซึ่งผู้มีความสันทัดด้านดนตรีต่างก็ประดิษฐ์ท่วงจังหวะทำนองขึ้นใหม่ให้น่าฟังและมีความแตกต่างกันไป ส่วนเนื้อร้องยังคงยึดเนื้อร้องเดียวกัน จึงได้นำมาให้ท่านได้ฟัง  และดาวน์โหลด  ไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการศึกษา และเพื่อการแสดงในโอกาสต่างๆ ดังต่อไปนี้


เพลงรำบายศรีมีเสียงร้องแบบมาตรฐาน


เพลงรำบายศรีบรรเลงเครื่องดนตรีสากล


เพลงรำบายศรีโปงลางประยุกต์มีเสียงร้อง


เพลงรำบายศรีบรรเลงขลุ่ยแคนเปียโน 1


เพลงรำบายศรีบรรเลงขลุ่ยแคนเปียโน 2